Ein smak av driftevegen Voss-Bergen: Frå fagre Langhelle til Buhilderen – Kulturarvfestival i indre Vestland

Helge S. Titland

Arrangør: Helge Titland, medforfatter av heftet om driftevegen Voss-Bergen

Sted: Parkeringsplassen ved enden av asfaltvegen på Langhelle, vis-a-vis Langhellevegen 60

Tid: 15. september kl.10-15

Universelt utformet: Nei

Turen går innom etappene 7, 8 og 9 som har møtepunkt ved Buhilderen

Parkering ved øverste hus på Langhelle, oppmøte kl.10. Ta med mat & drikke.

Pris for deltaker kr. 150 og det kan betales med Vipps eller kontant.

Vi går fra Langhelle sørover til møtet med etappe 7 på driftevegen. Følger den om Geitanipa og vestover forbi Langtjørna til Buhilderen.

I Buhilderen (Buhelleren) er det gjort funn av brent bein, og spannformet keramikk som dateres til eldre jernalder.

Etter opphold ved Buhilderen følger vi etappe 8 og 9 opp Vossaskora til etappeskille på toppen.

Videre nordover går vi et stykke på etappe 9 øst for Krokvatnet før vi følger sti tilbake mot Langhelle.

Sjå FB-siden om driftevegen her: https://www.facebook.com/groups/553710506182777

Kontakt

Navn: Helge S. Titland

Telefon: 97472183

E-post adressee: helgetitland@yahoo.no