En tur i parken, Nesna

Arrangør: Helgeland Museum avdeling Nesna

Sted: Høgskoleparken, Nesna

Tid: 14. september. 18.00-19.30

Universelt utformet: Nei

Vandring i høgskoleparken ved Unn Tveraabak. Vi møtes i hagen utenfor Rektorgården klokka 18. Deretter vil Unn Tveraabak ta oss med på en vandring i historie og flora.

Rundt den tidligere lærerskolens bygningsmasse på Nesna tettsted ligger en stor flott park. Den er en viktig del av kulturmiljøet og utgjør en spesiell type kulturlandskap med to alleer med aspetrær, innplantede varmekjære treslag som lønn, lind, kirsebær, almetrær mot den gamle Rektorgården og lokale lauvtrærarter. Flere fremmede bartrær er også plantet inn.

Unn Tveraabak er både lærer og botaniker med stor interesse for gammelt kulturlandskap. Lett bevertning i Rektorgården etterpå.