Er dette fremtidens kulturminne?

test data

Arrangør: Norsk Luftfartsmuseum

Sted: museet

Tid: 18. 09. 19

Universelt utformet: Nei

Onsdag 18. 09.19 vil konservatorer og museumspedagoger på Norsk Luftfartsmuseum møte  7. klasse fra Bodøsjøen skole. Disse har med seg to ting hver som de mener kan være viktige å ta vare på for fremtiden, altså noe som kan bli fremtidens kulturminne. Disse går vi gjennom med konservatorbrillene og ser på hva de sier om vår tid og om hva vi er opptatt av i 2019.

Deretter vil vi se på noen museumsgjenstander som vi har her på Norsk Luftfartsmuseum. Noe er ekte, noe er replika og noe er kopi. Noen fly er restaurerte og andre fly er vrak som er behandlet minst mulig. Hva sier disse gjenstandene oss om historien og hva gir de oss av forståelse for tidligere tiders luftfart?

Hovedarrangør

Inne i en Boeing 737-300

Kontakt

Inger Anne Sigvang

Norsk Luftfartsmuseum

93638330

Olav Vs gate,
8002
Bodø