Et mini innblikk i Nordstrands historie

Arrangør: Nordstrand Vel

Sted: Nordstrand Skole, Musikksalen

Tid: 12 September Kl. 1830

Universelt utformet: Nei

Et mini-innblikk i Nordstrands historie
Klasse 6c på Nordstrand skole har laget en
halvtimes forestilling om noe av lokalhistorien
på Nordstrand.
Vi starter i Sæter-krysset for mange hundre år
siden og beveger oss rundt i området før vi
avslutter på skolen vår i 2019.

Den største Folkeskole i nogen landskommune
Nordstrand nye skole-et mønsteranlæg

Sted: Musikksalen på Nordstrand skole
Tid: Torsdag 12.9. kl. 18.30

Hovedarrangør

NORDSTRAND VEL

Medarrangører

NORDSTRAND SKOLE

Sponsorer