Evakueringen av Finnmark

Arrangør: Helgeland Museum, Rødøy kommune, Rødøy historielag og Tjongsfjord husflidslag

Sted: Råkk kafé

Tid: 26. sept. 12:00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedag i Rødøy
Sted: Råkk kafé på Ågskardet
Ragnar Selnes fra Helgeland Museum holder foredrag om evakueringen av Finnmark, og lokale tidsvitner forteller om hvordan de evakuerte ble mottatt i Rødøy. Arrangementet avsluttes på Tjongsfjord gamle gravgård der det legges ned blomster på gravene til de evakuerte.
Vi ber alle om å møte i god tid mellom 11-12.
Obs! På grunn av Covid 19 må alle som skal delta på arrangementet registrere seg når de ankommer, vaske/sprite hender, holde avstand og ikke møte dersom de har symptomer på Covid 19.
Gratis inngang.