Foredrag: Arven etter Vikingane

Karin Flatøy Svardal

Arrangør: Karin Flatøy Svardal

Sted: Kapelannkåken

Tid: 19. september kl 19

Universelt utformet: Nei

I Arven etter vikingene vil foredrags holder Karin Flatøy Svarstad fortelle om sau, ull, teknikker og produktet i fra: Shetland, Orknøyene, Færøyene, Island, Grønland, Ytre Hebridene, Isle of Man og Norge. Hun har jobbet og reise i disse områdene i 25 år. Sauene og deres ull i dette området er unikt og innehar en lang historie. Foredraget har utspring i fra North Atlantic Native Sheep and Wool, et prosjekt der de gamle sauerasene og deres ull har vært sentrale i forhold til økt utnyttelse av ull og bevaring gjennom bruk.
Publikum får innsikt i verden av historie knyttet til sau og ull fra de samme sauene som vikingene hadde.
Publikum kan samtidig og se en utstilling med produkter fra «villsauen» i Norge og ifra Shetland. På minimarkedet kan en kjøpe div. ull og garn som man ellers ikke kan få tak i.

Inngang: kr250,- Vipps til 720715 Voss Kunst og Kultur
For mer informasjon: mobil 90079022
E-post. karin@somak.no

 

Hovedarrangør

Karin Flatøy Svardal – Sommerakademiet

Medarrangører

Voss Kunst og Kultur

Kulturarvfestivalen i indre Vestland

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Voss Kunst og Kultur

Telefon: 99441589

E-post adresse: vosskunstogkultur@gmail.com