Fortimus på kulturminnejakt

Arrangør: Fortidsminneforeningen Drammen og omegn lokallag

Sted: Spiraltoppen

Tid: 8. sept. kl. 11:00-15:00

Universelt utformet: Nei

I forbindelse med Kulturminnedagene 2019 arrangerer vi aktivitetsløype med oppgaver for barn på Spiraltoppen. Flaggermusen Fortimus er på kulturminnejakt og trenger hjelp. Løypa starter ved Skysstunet.