Fotografer et kulturminne! Info om kulturminnesøk.no.

Arrangør: Helgeland museum Dønna og Dønna kommune

Sted: Dønna museum, Dønnaveien 515, 8820 Dønna

Tid: 7. sept. 13.00-14.00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagene  2019 – Fremtidens kulturarv – markeres i Dønna kommune med to åpne og gratis arrangement.  Begge arrangement er et samarbeid mellom Dønna museum og Dønna kommune v/frivillighetssentral og folkehelsekoordinator.  Begge arrangement er også en del av folkehelseuka.

Lørdag 7. september – kl. 13.00 blir det informsajon om «kulturminnesøk.no» på Dønna museum/Nordvika handelssted.  Det blir også demonstrasjon av hvordan man registrerer og legger inn bilder av kulturminner.

Dønna kommune har svært mange kulturminner.  Dessverre er det bare et fåtall som er kjent blant befolkningen.  Dønna museum og Dønna kommune ønsker å øke befolkningens kjennskap til kommunens mangfold av kulturminner.  Et kulturminne som er godt kjent vil folk verne om – og bevare for fremtiden.

I kulturminnesøk er kommunens forminner registrert.  De færreste er registrert med bilde.  Dønna museum og Dønna kommune ønsker å gjøre nettstedet bedre kjent blant befolkningen slik at de selv kan finne kulturminnene i sitt nærområde.  Vi vil også oppfordre alle til å legge inn bilder av sitt kulturminne.

 

Hovedarrangør