Det blir også markering av Vestby Historielag sitt 40-årsjubileum.