Fra arkeologisk kulturarv til kulturarvsarkeologi

Arrangør: HEI: Heritage Experience Initiative

Sted: Blindernveien 11

Tid: 13. sept. 14:15-16:00

Universelt utformet: Nei

Vi inviterer til foredrag med nyansatte Þóra Pétursdóttir 13. september kl. 14:15. Foredraget har tittelen «Fra arkeologisk kulturarv til kulturarvsarkeologi» og er arrangert av HEI: Heritage Experience Initiative ved Universitetet i Oslo.

Foto: Jonathan S. Igharas

Hovedarrangør

HEI: Heritage Experience Initiative er en faglig prioritert satsing ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Satsingen fokuserer på hva kulturarv er, og kulturarvens betydning i dag. Hovedmålene er å bygge et langsiktig samarbeid med kulturarvsektoren og å skape interaksjon mellom undervisning og forskning.

Les mer om HEI: Heritage Experience Initiative her.