Fra matauk til signaturopplevelser

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Kommunehuset i Rendalen

Tid: Onsdag 9. september kl. 19.00

Universelt utformet: Nei

Fiske i Rendalen; historie, nåtid, fremtid.
Innslag ved
Dag Aadne Sandbakken – Sølensjøen Lotteierlag
Marius Hassve – NJFF Hedmark/Andrå Utmarkslag
Jon Museth – Norsk Institutt For Naturforskning
John Fiskvik – Storsjøen Fiskeforening
Gratis inngang, enkel servering.
Velkommen!
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler