Fra steinalderkost til føde i framtida – en «tidsreise» i matkultur

Arrangør: Øksnes Kystlag, Øksnes Historielag, Museum Nord avd. Øksnes, Øksnes kulturkontor med flere.

Sted: Samfunnshuset, Storgata, 8430 MYRE

Tid: 15.september, kl. 12 - 18. Kurs og mindre arrangementer hele kulturminneuka.

Universelt utformet: Nei

Fra steinalderkost til føde i framtida – en  tidsreise i matkultur

Bakgrunn

Samarbeidspartene om kulturminnedagen i Øksnes har i flere år på ulikt vis jobbet med å ta vare på og formidle kulturminner for barn, unge, den voksne befolkningen, fastboende, tilreisende og tilflyttere i kommunen. I forbindelse med Kulturminnedagen 2019 ønsker samarbeidspartene å ta opp et tema som angår alle, nemlig mat. Det er viktig å fokusere på bevissthet både rundt hva tradisjonene våre er, bærekraft i nåtidens matproduksjon/ inntak, og i hva vi viderefører til kommende generasjoner. For å øke bevisstheten om mat både som eksisterende og framtidig kulturminne skal det legges opp til en liten tidsreise i mat fra den maten vi tror steinalderfolket brukte fram til den maten vi tror folk i Øksnes vil spise i årene som kommer. Kanskje vil vi i framtida i større grad utvikle og benytte råstoff som ble brukt i steinalderen og metallalderen?

Kurs

Det skal i løpet av kulturminneuka gjennomføres tre kurs:

Kurs 1. Tilberedning av mat på steinaldervis

Øksnes Kystlag lager kokegroper hvor det tilberedes fisk, kjøtt, skjell, tang osv.

Kurs 2. Banking av fisk på gammelmetoden

Øksnes Kystlag instruerer og produserer fiskemat slik det har vært gjort i flere hundre år.

Kurs 3. Kurs i fermentering (gjæring) for konservering av mat og drikke. Museum Nord avdeling Øksnes arrangerer kurs.

«Tidsreiseopplegget»

Søndag på slutten av kulturminneuka lages det en «Tidsreise i mat» i Samfunnshuset, Myre sentrum. Åpningstid for publikum er fra kl. 12 – ca 18. Det er ikke avklart om publikum skal betale en inngangspris, som kan fordeles på deltakende aktører fra frivillig virksomhet. Koordineringsansvar har Øksnes Historielag, men alle samarbeidsparter skal bidra! Følgende elementer tenkes:

1. Det legges opp til boder og standssom viser «tidsreisen» fra steinalder til dagen i dag, og videre framover til ei tid vi ennå ikke vet mye om.

2. Det tilbys små smaksprøver(fingermat) der dette er mulig.

3. Ungdom inviteres til å vise mat som de synes er spennende i dag, for eksempel quesedilla.

4. Tilflyttere, innvandrere og flyktninger inviteres til å vise mattradisjoner de har tatt med seg til Øksnes.

5. Hva spiser vi i framtida? Barn og ungeinviteres til konkurranse (tegninger, videoer, tekster osv.) på dette tema. Resultat presenteres.

6. Hva spiser vi i framtida? Næringslivsaktørerinviteres til å presentere hva de ser for seg, for eksempel bedrifter i Øksnes og Vesterålen som jobber med innovative prosjekter (tangproduksjon, næringsmidler som raudåte, utnyttelse av fisk osv.)

7. Faglige foredrag knyttet til mat før og nå.

Hovedarrangør

Hovedarrangør er Øksnes Kystlag.

Medarrangører

Medarrangører er Øksnes Historielag, Museum Nord avd. Øksnes, Øksnes kulturkontor, skoler, voksenopplæring/flyktningkontor, Øksnes Frivilligsentral, Ungdomsklubben Skarven og lokalt næringsliv.