Fremad og aldri glemme

Arrangør: Rauma kommune og Veøy husflidslag

Sted: Åfarnes

Tid: 7.sept. 12.00-17.00

Universelt utformet: Ja

Presentasjon av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø: «Fremad og aldri glemme».

Foredrag, presentasjon av ny forskning: Frå myr til marked. Om jernframstilling kring Herjevatnet i vikingtid og mellomalder.

Skyss med den gamle Vistdalsruta og den første privateide taxien.

Smie. Smedkunst. Demonstrasjon og egenaktivitet.

Utstillinger

Salgsboder

Medarrangører

Veøy husflidslag

Kontakt

Geir Grav

Rauma kommune

90116765

Kulturhuset, 6300 Åndalsnes