Fremad og aldri glemme

Arrangør: Rauma kommune og Veøy husflidslag

Sted: Åfarnes

Tid: 7.sept. 12.00-17.00

Universelt utformet: Nei

Presentasjon av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø: «Fremad og aldri glemme».

Foredrag, presentasjon av ny forskning: Frå myr til marked. Om jernframstilling kring Herjevatnet i vikingtid og mellomalder.

Skyss med den gamle Vistdalsruta og den første privateide taxien.

Smie. Smedkunst. Demonstrasjon og egenaktivitet.

Utstillinger

Salgsboder

Medarrangører

Veøy husflidslag