Fremtidens kulturarv

Arrangør: Åsnes Finnskog Historielag

Sted: Tyskeberget Finnetorp

Tid: Søndag 12. sept. kl.11.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

 

Vi må komme tilbake til programmet til kulturminnedagen 12. sept. fordi det er ikke klart på nåværende tidspunkt.

 

Medarrangører

Ikke klart.