Fremtidens kulturarv på Berg-Kragerø Museum

Arrangør: Berg-Kragerø Museum i samarbeid med Kragerø- og Skåtøy historielag m.flere

Sted: Berg-Kragerø Museum

Tid: 15.09 13:00 -15:00

Universelt utformet: Nei

PROGRAM:

Ulf Hamran: Kort historikk over Berg-Kragerø Museums bygninger

Else Bjørg Finstad: Eiendomshistorien gjennom en vandring på stedet

PAUSE Enkel servering med kaffe og kaker i museets kafé

Harald Botner: Status for Kragerø kommunes kulturminneplan

Diskusjon: Hvilken vei vil formidlingen og forvaltningen av kulturarven gå?