Fremtidens kulturarv? Utstilling av bilder tatt av elever på 7. trinn ved Gulskogen Skole

Arrangør: Drammen Historielag i samarbeid med 7. trinn Gulskogen Skole

Sted: Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Tid: 9., 10., 12. og 13. sept. 17.00 - 20.00, 14. sept. 12.00 - 18.00 og 15. sept. 13.00 - 18.00. Torsdag 12. sept. 10.00 - 14.00 vil utstillingen også være åpen for skoleelever.

Universelt utformet: Nei

Fotoutstilling av utvalgte bilder tatt av elever på 7. trinn ved Gulskogen Skole. Elevene har deltatt i samtale og refleksjon rundt begrepene kulturarv og kulturminner, og har i etterkant fotografert det de mener kan være fremtidens kulturminner.

Utstillingen vises i Drammen Historielags kulturhus Strømsfjerdingen. Huset er bygget som skole i 1784 nøyaktig etter skoleforordningen av 1739.  Lokalene er tilrettelagt for rullestol med ramper.

Se også Drammen Historielags andre arrangementer på Kulturminnedagene