Gambisk kulturuke

Arrangør: The Gambian association

Sted: Melahuset, Mariboesgate 8, Oslo

Tid: 30 juli og 02. august

Universelt utformet: Nei

Jenter og kvinner har en sentral posisjon i afrikansk kultur og deres skjønnhet er også uttrykt gjennom deres utseende. Flettestil forsterker den posisjonen og hver etniskgruppe har sin flettestil. Den gambiske diasporaen er sammensatt av diverse folkegrupper som fulani, mandinka, wollof, krio, sarahule og serere. Disse grupper er spredt over en stor del av vestafrika og befinner seg i land som Senegal, Mali, Ghana, Sierra Leone, Elfenbenkysten, Guinea og Burkina Faso. Deres flettestil også gjenspeiler deres geografiske områder. Tiltaket sikter mot jenter og kvinner fra disse landene, samt etnisk norske jenter og kvinner, og andre kvinner og jenter fra andre verdensdeler bosatt i Oslo området. 

 

 Tiltaket er en læringsarena for kulturutveksling, nettverksbygging og samhandling. Det kan også være en arena for forebygging av fordommer, diskriminering og rasisme. Det kan bryte barrierer for inkludering og stryke bånd for sameksistens mellom forskjellige folkegrupper og etnisiteter. Med dette tiltaket ønsker vi også å myndiggjøre unge jenter og styrke kvinner i å ta egne valg når det uttrykk om skjønnhet. Det er en feminist tankegang med å gi jenter og kvinner en arena hvor de kan være seg selv og føle trygge på hverandre uten noen form for begrensninger. Tiltaket stryker også samarbeid med andre aktører som Carew Roots Studio og Melahuset. Begge organisasjoner er aktive i kulturformidlingsarbeid og dette tiltaket kan være en inngangsport for fremtidige samarbeid. 

Hovedarrangør