Gammelstua på Elvestad – fra ull til tekstil

Lill-Karin Elvestad

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag i samarbeid med eieren.

Sted: Gammelstua, Elvestad, Kjerkevika i Malangen (Aursfjordveien 1242)

Tid: 10. september 13.00-16.00

Universelt utformet: Nei

På bureisingsbruket Elvestad orienterer eieren Lill-Karin Elvestad om istandsettingen og bruken av Gammelstua. Eldre tekstiler tilvirket på gården blir vist fram. Maiken Bjørkli forteller om det gamle saueholdet og viktigheten av ulla på et nord-norsk bruk. Maiken demonstrerer også spinning av ull på rokk, og kanskje får du prøve deg?
Ta med bundingen og opplev ei god stund i Gammelstua.

Enkel servering.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen historielag.