Gamslettdag 3. sept 2023

G. de Vries

Arrangør: Gamslett vennegruppa + Nord Troms Museum

Sted: Gamslett fiskarbondegård, Ullsfjordveien, Svensby

Tid: 3. sept. 11:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Gamslett firskarbondegård er Nord Troms Museums anlegg i Lyngen (Troms). I samarbeid med Gamsletts venner arrangeres Gamslettdagen i og rundt Gamslett museum på Svensby. Det blir levende kulturformidling med musikk og fortelling om livet på Gamslett fra den tid gården var i drift (1890 – ca. 1970). Besøkende får omvisning på gården og på tunet legges det også til rette for en lokal minimarked. Arrangementet er annonsert som en del av Kulturminnedagene 2023.

Hovedarrangør

Gamslett vennegruppe + Nord Troms Museum