Geologiens dag på Galtneset i Nærøysund kommune

Guri Venvik

Arrangør: Salsbruket Idrettslag i samarbeid med grunneierne

Sted: Galtneset, 2 km vest for Setran Gård

Tid: Lørdag 10. september 10.00 - 14.00

Universelt utformet: Nei

Lørdag 10. september arrangeres Geologien Dag på Galtneset. Stedet er kjent for sine mange jettegryter i varierende størrelse og utseende. I alt 120 er funnet, kanskje du finner en ny?

Jettegryter og spylerenner i fjellet er dannet under siste istid. Vann med høyt trykk under den tykke innlandsisen har brukt steiner som kvernsteiner til å forme fjellet. At det er så mange og så godt synlige jettegryter på Galtneset ligger i typen bergart, altså fjellet.

Vi markerer Geologiens dag med et arrangement som passer alle, hvor vi går etter den 2 km lange turvegen ut til Galtneset fra Setran Gård/ Setermyrene. Vi studerer jettegryter, spylerenner og flyttblokker (steiner). Det blir salgsutstilling av akvareller (av jettegryter), torgkoner selger diverse kortreiste produkt og det blir kaffe og kaker.

Hovedarrangør

Salsbruket Idrettslag

Medarrangører

NGU og grunneierne