Guiding – historisk vandring i Steinstia på Tjøtta

Rigmor Bosness

Arrangør: Tjøtta Historielag

Sted: Fra kongeparken til Leikenga

Tid: 9.-12. september fra kl 11.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

Tjøtta Historielag har to typer arrangementer. 1. Guiding – historisk vandring langs Steinstia, fra kongeparken til Leikenga. På turen får publikum høre om Tjøtta som sted, bautasteinene, Tjøtta Gård, hva den har betydd for stedet gjennom tidene og hva som skjer her i dag. Tjøtta kirke, minnestein  over Øyvind Finnson Skaldespiller, minnestein over de falne under andre verdenskrig. Driftstunet i dag og fram til Leikenga der vi ser på tuftene etter bosetning langt tilbake i tid. Vi jobber med å kombinere tale med musikk (lyd). Vandringen er åpen for alle. Det er mulig å delta også for de som sitter i rullestol. Allerede har skoler fra distriktet tinget omvisning av oss. Vi har invitert Sandnessjøen Voksenopplæring der de har flere klasser for våre nye landsmenn. De er oppfordret til å bidra med sang og vi har utfordret de til å lære seg en kanosang som vi kan synge sammen. Sistnevnte har vært prøvd tidligere og det var en suksess. 2. Vi har også et tilbud om guiding på Russekirke- og Rigelkirkegården. Der jobber vi nå med spørsmål som elevene får utdelt før guidingen. Dette for å aktivere barna underveis i vandringen. Etter at Inge Bildøy gikk bort får vi nå spørsmål om å guide grupper her. Her har vi i år allerede sagt ja til å guide skoler.

Planen er å gjennomføre ovennevnte i hele sommer, men også ha det som et tilbud under kulturminnedagene i september.

Grendesamlingen har en kopi av Gapestokken (Originalen er nå på Tromsø Museum). Denne settes utenfor Grendesamlingen i sommerhalvåret og vi gjennomfører et lite spill om denne avstraffelsesmetoden som foregikk utenfor Tjøtta kirke. Her får skoleelever og våre nye landsmenn lære om denne offentlige avstraffelsesmetoden som opphøret midt på 1800 tallet.

 

Hovedarrangør

Hovedarrangør er Tjøtta Historielag

Medarrangører

Vi samarbeider med Tjøtta Gjestegård om bespisning og overnatting.

Sponsorer

Alstahaug kommune sponser oss med kulturmidler, samt at kommunen eier og vedlikeholder Tjøtta gamle skole hvor Tjøtta Grendesamling holder til.

Historielaget arbeider nå med et orienteringstavle (ca 2 x 2 m) som vil bli satt opp i Kongeparken. Her blir det fokusert på fornminner, stedsnavn og turstier. Ferdig oppsatt tavla vil koste oss ca 95 000,- og til dette har vi fått tilsagn om midler fra Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse, Alstahaug kommune og HelgelandsKraft.