Håndverksdag for hele familien i Brønnøysund

Arrangør: Fortidsminneforeningen Sør-Helgeland og Brønnøy historielag

Sted: Tørrfiskbrygga i Sørbyen

Tid: Lørdag 7. september k. 11.00 - 14.00.

Universelt utformet: Nei

Sør-Helgeland lokallag av Fortidsminneforeningen inviterer til familiedag under Kulturminnedagen.

Lørdag 7. september k. 11.00 – 14.00.

Sør-Helgeland lokallag er et av våre helt nyetablerte lokallag, og nå inviterer vi til aktiviteter rundt tradisjonshåndverk og kulturminnevern. Dette skjer i samarbeid med Brønnøy Historielag.
• Det blir servering av kaffe og sveler. • Demonstrasjon av høvling av golvbord i skottbenk. • Omvisning i et blikkenslagerverksted fra 1916 (i et annet hus i Sørbyen). • Samt aktiviteter for barn med høvlebenk og diverse høvler (bl.a profilhøvler). • Det blir også demonstrasjon av vindusrestaurering (med forbehold).

Hovedarrangør

Fortidsminneforeningen Sør-Helgeland og Brønnøy historielag