Arrangør: Stiftelsen Narviksenteret, Narvik Bibliotek, Narvik Frivilligsentral, Áhkánjarga Sámesearvi/Narvik Sameforening

Sted: Narvik bibliotek, Kongensgate 39, 8514 Narvik

Tid: 31. august 11.00-15.00

Universelt utformet: Nei

Vi inviterer til et åpent arrangement hvor du kan få oppleve mangfoldet i Narvik kommune. Her ønsker vi at personer med ulik kulturell bakgrunn kan få vise frem sin nasjonaldrakt, klesplagg knyttet til sin kultur eller annet som viser din kulturelle identitet, vise frem deler av sin mattradisjon slik at andre kan få en smakebit, og bidra til formidling om sin kultur gjennom ulike kulturuttrykk. Her vil vi ha muligheter for å vise frem dans, lyrikk, kunst eller fortellinger som sier noe om hvem DU er og din kulturelle bakgrunn.

Vi vil samtidig invitere lokale skoler og barnehager til å vise sitt mangfold gjennom kunstuttrykk, som vi gjerne vil stille ut under selve arrangementet.

Bli med oss for å feire mangfoldet i Narvik kommune lørdag 31. august på Narvik bibliotek!

Om du ønsker å bidra på en eller annen måte, vil vi ha en påmeldingsfrist til kontaktperson ved Stiftelsen Narviksenteret. Du kan få tilskudd til ingredienser for å forberede en matrett fra din kultur, og mer informasjon om dette kommer senere.

Merk at datoen er satt, men at tidspunktet kan bli justert nærmere arrangementsdato.

Hovedarrangør

Stiftelsen Narviksenteret er det nordligste av de sju freds- og menneskerettighetssentrene i Norge, og dekker Nordland, Troms og Finnmark. Stiftelsen drifter i tillegg Narvik Krigsmuseum og soldatregisteret www.soldater.no. Våre formidlere reiser rundt med undervisningsopplegg i hele regionen, og vi tilbyr også skoleutviklingstiltaket Dembra.

Stiftelsen Narviksenteret skal fremme fred, demokrati og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon, dialog og formidling, med utgangspunkt i krigs- og okkupasjonshistorien i nordområdene og aktuelle konflikter i dag.

Medarrangører

  • Narvik bibliotek er kommunalt driftet og har sin hovedavdeling i Narvik sentrum, og avdeling i Ballangen og Kjøpsvik. Biblioteket er samlokalisert med fylkesbiblioteket, og er også en viktig møteplass og arena for arrangementer i bybildet.
  • Narvik Frivilligsentral er en ideell forening og en møteplass mellom mennesker, uansett livssyn, bakgrunn og funksjonsnivå. Sentralen skal bidra til en positiv utvikling i samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner og offentlig sektor i Narvik kommune.
  • Áhkánjarga Sámesearvi/Narvik Sameforening er en ideell organisasjon, stiftet i 1994 i Ballangen. Formålet med foreningen er å ta vare på og utvikle den samiske kulturen og det samiske språket i Narvik og omegn. Foreningen ønsker å være et samlingspunkt for personer med samiske aner, og de som føler tilhørighet til den samiske kulturen. Áhkánjarga Sámesearvi er en partipolitisk nøytral organisasjon.

Kontakt

Navn: Camilla Irene Davidsen

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Stiftelsen Narviksenteret

Telefon: 93665455

E-post adresse: cd@narviksenteret.no