Historietime på «Onkel Thor» i Vestfossen

Arrangør:

Sted: "Onkel Thor" (Storgata 73), Vestfossen

Tid: 10. september kl. 19.00

Universelt utformet: Nei

Kveldens tema er «The Fall and Rise of Vestfossen». Det dreier seg om krise i hjørnesteinsbedriftene, oppsigelser, og en lang vandring gjennom forfall, kamp om å få beholde offentlige arbeidsplasser og eventuelt skape nye – fra forfall til etablering av mange små bedrifter, kulturliv og kommunal forskjønnelse av stedet.