Historisk vandring i Høybakken

Arrangør: Bjugn Bygdatunlag

Sted: Høybakken, Heggvik kirke

Tid: 11. sept. 13:00

Universelt utformet: Nei

Historisk vandring i Høybakken. Oppmøte ved Hegvik kirke. Lokalhistorikere og kjentfolk vil fortelle om Høybakken, som fram til 1964 var senter i kommunen Stjørna. Her var lensmann, landhandel, bakeri, dampskipsanløp og fiskehavn. Gjennom vandringen håper vi å komme i dialog med innbyggere i Høybakken, gamle så vel som nye og innflyttede, som ønsker å få vite mer om bygda de bor i.

Hovedarrangør

Bjugn Bygdatunlag står for arrangementet. Nærmere opplysninger: Tlf. 72528956, e-post: museum@molnargaarden.no.