Hobøl kirke gjennom 850 år

Hobøl kirke

Visit idre Østfold- fotograf Jonas Ingstad

Arrangør: Hobøl menighetsråd og Hobøl historielag

Sted: Hobøl kirke og sakraltmuseum.

Tid: 6. september 18.30-21.00

Universelt utformet: Nei

Kan være et bilde av tekst som sier 'HOBOL HISTORIELAG DEN NORSKE KIRKE Hobol og Tomter menigheter «<Hobol kirke gjennom 850 ảr» Velkommen til et fellesarrangement mellom Hobol historielag og menighetsrädet Hobol og Tomter. Onsdag6. september kl 18.30 Hobol kirke. Asbjorn Hjorthaug forteller om Hobol kirke gjennom 850 ar forst kirken deretter 1 Sakral museum. Κι 20.00 enkel servering (ute el. inne avhengig av vaeret). K1 20.30 Kveldssang kirken med salmesang og andakt av Svein prest. Slutt kl 21.00 Alle velkomne, fri adgang. Arets kulturminnedager har levende kulturarv som tema.'