«Holdbar» for Husflidslaget og jubileum for Kystlaget

Rødbrygga

Arrangør: Sortland Husflidslag og Sortland Kystlag

Sted: Kvitbrygga og Rødbrygga på Sortland

Tid: Lørdag 14.september kl 11 -14

Universelt utformet: Nei

Stikkord for husflidlagenes dag i år er «holdbar». I bryggene i år kan du bli kjent med hvordan stopping og bøting foregår. Likeså veving og spinning. Dessuten blir det repslaging.  Kystlaget viser tradisjoner knyttet til å ta vare på gjenstander og arbeidsmåter .

Kafe