Arrangør: Larvik Husflidslag

Sted: Verkensgården

Tid: 9. sept. 10.00 - 14.00

Universelt utformet: Nei

  1. NålfiltingRepresentanter for alle våre ringer vil være aktive, slik at vi ser mangfoldet i Larvik Husflidslag. Skyttelen går på våre vever og ulike produkter lages. Kniplingringen, spinneringen, billedverne, skinnarbeid, bokbinding og perlebroderi – alle er i funksjon og viser kunsten å lage spennende, moderne og brukbare gjenstander. Alt er basert på gamle håndverksteknikker som stadig videreutvikles.