Hva er et kulturminne?

Håvard Torger Bakke

Arrangør: Tjøme Historielag

Sted: Låven og i nærmiljøet- Tjømes kulturspor i skog og mark -

Tid: 4. og 5. sept. 11. og 12. sept. kl. 13:00-14:00

Universelt utformet: Nei

Kort presentasjon av «Hva er et kulturminne» samt hvordan finn frem i den nasjonale portalen «Kulturminnesøk». Litt om hvordan du selv kan registrere et kulturminne, og derved bli en «kulturmedarbeider» for lokalmiljøet. Kulturminner i nærområdet som omtales i foredraget vil dere som deltar på foredraget få avmerket på et egnet turkart, som man selv kan gå etter for en lokal kulturminnevandring. Avsluttes med en befaring og presentasjon av et stort kulturminne på Haug. Tjøme Historielag har på eget initiativ registrert hundrevis av kulturminner på Tjøme og øyene rundt, i portalen. Velkommen til låven på Haug, opp låvebrua.
Link til portalen: https://www.kulturminnesok.no/
PS grunnet usikkerhet om Coronautvikling legges arrangementene på Facebook med påmelding. Maks 12 personer pr. tur. Foredraget kan ta i mot 30-50  personer. (avventer nye krav iht. smittevern 15.8)

Deltakeravgift kr. 50.- (dekker drikke som er inkludert)

Blir dette vellykket er det planer om å utvidet det til å bli et fast søndagsarrangement over tid i sommerhalvåret.