«Hvem er jeg i verden?»

Nordlandsmuseet | Simon Engen

Arrangør: Jektefartsmuseet og Slekt og data Salten

Sted: Jektefartsmuseet

Tid: 7. september 18:00 - 21:00

Universelt utformet: Nei

«Kem e æ puin?» – Slekt og Data Salten forteller om slektsforskning og hvordan man kan lete etter egne røtter og identitet. De vil også fortelle litt om hvordan man kan gå frem for å finne slekt i andre land.

Tre representanter fra tre forskjellige etnisiteter i Norge vil prate litt om sin kultur, og hvordan den ivaretas i Norge.

Det blir «Kafé dialog» der vi tar for oss hvem vi er i verden, og finner vår felles kulturarv på tvers av etnisitet.

Sikre din gratisbillett her!

 

Hovedarrangør

Jektefartsmuseet forteller om den råe kystkulturen, og historien om hvordan jektene sto for nesten all frakt av varer fra Nord-Norge, og store deler av vestkysten i over 400 år! Jektefarten var helt sentral for Norges største eksport gjennom tidene før oljen og fiskeeksporten – Handelen jektene stod for, var en livsnerve i samfunnene. Tran, tørrfisk, klippfisk, tømmer, ved og jordbruksvarer ble fraktet langs kysten, og forsynte byer som Bergen, Trondheim og Kristiansund.

Vi byr på opplevelser og refleksjon. På Jektefartsmuseet får du høre om strabaser og livet om bord, om tørrfiskhandelens historie, makt og avmakt, profitt og risiko – samtidig som du kjenner lukta av tjære og tørrfisk.

I sin tid, seilte over 200 jekter årlig langs kysten, og gjennom tidene må det ha vært bygd over 3000 jekter. Fra Nord-Norge til Bergen – over 100 mil hver vei. Mannskapet risikerte ofte livet på den lange seilasen.

Det er et paradoks at nesten ingen av disse viktige fartøyene er bevart. I dag er det kun tre eldre jekter som er bevart, Holvikejekta i Sandane, Pauline på Inderøy og Anna Karoline på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Pauline er den eneste som seiler fremdeles, men det innebærer stadige reparasjoner og ombygginger. I 1954 kjøpte museet jekta Anna Karoline av familien Angell i Hopen i Lofoten. Det tok imidlertid mange år før det planlagte museet ble en realitet. Anna Karoline er et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å presentere henne og jektefartens historie i et bygg som ærer denne historien.

Medarrangører

Slekt og Data Salten

Slekt og Data Salten er et slektshistorielag og et distriktslag i foreningen Slekt og Data, som er landets største forening for slektsforskere, med over 11000 medlemmer.

Laget holder til i Bodø og dekker hele Nordland fylke, og har over 600 medlemmer. De fleste medlemmene er fra Bodø og Salten, men vi har også  tilknyttede medlemmer fra hele landet.

Medlemsmøter

Laget har medlemsmøte den første torsdagen i hver måned fra september til mai. Fast møtelokale er Stormen bibliotek kl. 19:00, med foredrag som tar for seg lokalhistoriske tema eller slektsforskertema. Møtene er gratis og åpne for alle. I juni er det ofte en tur med lokalhistorisk vri.

Kurs og hjelp

Vi avholder årlig kurs i slektsforsking. Mange av medlemmene og har stor kompetanse og hjelper gjerne andre med  å løse slektsfaglige utfordringer.

Slekt og Data Saltens formål

  • Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette.
  • Å stimulere slektsforskning i sitt område.
  • Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med dataregistrering av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeide.

Kontakt

Slekt og Data Salten
E-mail: sekretar@sa.slektogdata.no

Årskontingenten

Årskontingenten for medlemskap i Slekt og Data er kr. 550 og omfatter også medlemskap i distriktslaget.