KÅSERIKAFÉ: John Kåre Olsen fra Alstahaug kystlag, «Baguette og klinkbåt»

Arrangør: Petter Dass-museet

Sted: Petter Dass-museet

Tid: 8.sept. 12:00-13:00

Universelt utformet: Nei

John Kåre Olsen fra Alstahaug kystlag kåserer om «Baguette og klinkbåt»

Hva har disse til felles, bortsett fra at baguetter gjerne kan spises om bord i en klinkbåt? Svaret er at kunnskapen med å bake baguetter og bygge klinkbåter er kommet på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Tema for årets kulturminnedager er «levende kulturarv» der det skal fokuseres på hvordan kunnskap og ferdigheter som er overført fra generasjon til generasjon kan sikres for fremtiden. Forbundet KYSTEN har vært pådriver for at Nordisk klinkbåtbygging er kommet på den eksklusive listen til UNESCO, og landsstyremedlem John Kåre Olsen vil kåsere om veien dit og immateriell kulturarv generelt.

Gratis inngang.

Hovedarrangør

Petter Dass-museets visjon er å være et aktivt, annerledes og attraktivt museum der samtid møter historie og tradisjon. Petter Dass-museets hovedfokus er rettet mot Petter Dass litterære arv. Stedet formidler kunnskap og opplevelse som inspirerer til undervisning, forskning, kunstnerisk skapende arbeid, fordypning og kontemplasjon samt dialog om kultur- og verdispørsmål. Gjennom natur, arkitektur og sin historiske forankring og profil formidles kirke- og kulturhistorien i et tusenårsperspektiv med Alstahaug og Petter Dass i sentrum.

Naturskjønne omgivelser, særegen arkitektur og stedets tusenårige historie danner rammen rundt et museumsbesøk. Ved Petter Dass-museet finner du både faste og skiftende utstillinger. I perioden 15.juni-15.august vises billedspillet Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see hver time i museets auditorium.