Kåserikonsert om og med naturinstrumenter

Ole-Anton Berntsen

Arrangør: Huseby gårds venner og Skedsmo historielag

Sted: Skedsmo bygdemuseum, Husebyveien 9, 2020 Skedsmokorset

Tid: 16. sept. 19:00 - 21:00

Universelt utformet: Nei

Kåseri om og med naturinstrumentene lur, bukkehorn, munnharpe og slåtteromme ved Morten Belstad og Ole-Anton Berntsen.

Salg av kaffe og noe å bite i.

Hovedarrangør

Huseby gårds venner

Medarrangører

Skedsmo historielag og Skedsmobygdemuseum