Konsert med Nesna hornmusikk

Ann Kristin Klausen

Arrangør: Helgeland Museum, avdeling Nesna og Nesna hornmusikk

Sted: museet

Tid: 9. september 18.00-19.30

Universelt utformet: Nei

I sommer har vi vist utstillingen Nesna hornmusikk i 100 år på museet. Den er lagd som et samarbeidsprosjekt mellom Nesna hornmusikk og Helgeland Museum, avdeling Nesna. Nå skal utstillingen snart tas ned, men før det skjer spiller Hornmusikken opp til konsert på museet. Konserten er 9. september fra kl. 18-19.30. Den er en del av de nasjonale kulturminnedagene, og også en markering i forbindelse med musikklivets uke. I tillegg til musikk serveres kaffe og kaker. Gratis inngang.