Konsert på Lyngheim

Arrangør: Fortidsminneforeininga - Os lokallag, Oselvarverkstaden, Oselvarlaget, Os sogelag, Stiftinga Lyngheim og Kultureininga.

Sted: Det historiske tunet på Lyngheim

Tid: 19.00

Universelt utformet: Nei