Kulturhistorisk quiz

Hjørnet Gastrobar

Arrangør: Hjørnet Gastrobar og Veldre Historielag

Sted: Hjørnet Gastrobar i Brumunddal

Tid: 8. sept. 20:00- 21.30

Universelt utformet: Nei

Quiz-kveld med kulturarv og historie på Hjørnet Gastrobar i Brumunddal. Veldre Historielag står for spørsmålene, en fordel med kunnskap om både nasjonal og lokal kulturarv. Maks 6 deltakere på et lag, to omganger 15 X 15 spørsmål.
Premier til de beste

Hovedarrangør