Kulturminnedag Åpen dag Mariero Stasjon

Arrangør: Norsk Jernbaneklubb avd Rogaland og Rutebilhistorisk Forening

Sted: Mariero Stasjon

Tid: 10. sept. 2023 kl. 12:00 - 15:00

Universelt utformet: Nei

Norsk Jernbaneklubb, avdeling Rogaland åpner gamle Mariero stasjon for publikum. Her finner du utstilling av gammelt jernbaneinventar.

Vil ha en kjøretur?

Rutebilhistorisk forening stiller ut gamle busser og det blir mulig å ta en kjøretur i rundt Hillevåg en av disse.

For de minste blir det satt opp et mini tog som kjører litt rundt inne på stasjonsområdet og de får også anledning til å prøve seg på en liten tur med dresin.

Salg av kaffe og lapper

Hovedarrangør

Norsk Jernbaneklubb, avd Rogaland

Medarrangører

Rutebilhistorisk forening