Kulturminnedag i Elveparken: Elvebåtbygging

Elvebåt med to personer ombord

Ole Kristian Aspelund

Arrangør: Nordreisa kommune

Sted: Elveparken, Storslett

Tid: 5. sept. 17:00-19:00

Universelt utformet: Nei

Velkomment til et spennende familiearrangement i Elveparken!

Tema for årets kulturminnedager er levende kulturarv, og vi retter fokus mot elvebåtbygging.

Det kommer flinke folk og forteller oss om elvebåtbygging, vi skal se på forskjellige elvebåter, og kanskje vi til og med får prøvd en tur på elva.

For barna vil det bli minibåtbygging med blant annet furubark, og det ryktes bål-popkorn!

Det vil bli enkel servering, hyggelig prat og nydelig høststemning.

Hovedarrangør

Nordreisa kommune

Medarrangører

Nord-Troms Museum, Halti nasjonalparksenter og Halti kvenkultursenter, i tillegg til lokale elvebåteiere og -byggere