Kulturminnedag i Remmastrauman – Dialog

Gunvor Fjær

Arrangør: Nærforum og Havørn 4H

Sted: Remmastrauman, Nærøysund kommune.

Tid: 12. september kl. 13:00-16:00

Universelt utformet: Nei

Vi ønsker velkommen til kulturminnet i Remmastrauman.

Remmastrauman var før i tiden ferdselsvegen mellom Sør-Salten og Nord-Salten. Langs de to strømmene er det bygd trekkveger som er enestående i sitt slag, som kommunikasjonsveg i vår landsdel. I dag er det betydelig restaurert. Det er opparbeidet kultursti og båtkai.

 

Program:

Åpning av dagen

Fortelling/dramatisering – Posten som skulle frem «over sjø og land» – datidens dialog.

Musikalsk innslag

Aktiviteter: natursti, fiskespill, ringspill, båtbygging mm.

Salg av kaffe, skuffkake, fiskeburger og pølser m/brød

Loddsalg

 

Det er en flott opparbeidet kultursti fra parkeringsplassen ved Bjørkneset. Stien er 1,3 km i lett kupert terreng. Det vil også bli mulighet for båtskyss.

Hovedarrangør

Dette er et samarbeid mellom Nærforum og Havørn 4H.