Kulturminnedag i Remmastrauman – Drivkraft

Gunvor Fjær

Arrangør: Nærforum og Havørn 4H

Sted: Remmastrauman, Nærøysund kommune.

Tid: 11. september kl 13:00-16:00

Universelt utformet: Nei

Vi ønsker velkommen til kulturminnet i Remmastrauman.

Remmastrauman var før i tiden ferdselsvegen mellom Sør-Salten og Nord-Salten. Langs de to strømmene er det bygd trekkveger som er enestående i sitt slag, som kommunikasjonsveg i vår landsdel. I dag er det betydelig restaurert og det har vært en enorm dugnadsinnsats og et stort spleiselag fra ulike aktører, for å ta vare på det spesielle kulturminnet. Det er opparbeidet kultursti og båtkai.

Program

 • Åpning av dagen
 • Markering av 10 års- jubileum etter restaureringen
 • «Frivilligheten som drivkraft i kulturminnevernet»
 • Musikalsk innslag
 • Aktiviteter som natursti, spill og båtbygging mm.
 • Salg av fiskeburger, pølse, kaffe og skuffkake
 • Loddsalg
 • Kultursti fra parkeringsplass Bjørkneset. Stien er 1,3 km lang i et lett, kupert terreng.

Båtskyss

Det blir mulighet for båtskyss med Midt-Norsk Sjøtaxi AS.

 • Fra Rørvik Gjestekai – småbåthavna kl 12:00. Pris t/r- kr 100 for voksne. Barn gratis
 • Fra Kolvereid – Nordsjøen kl 12:45 – kr 50 for voksne. Barn gratis.
 • Påmelding til Gunvor – 97 65 19 58

Hovedarrangør

Dette er et samarbeid mellom Nærforum og Havørn 4H.