Kulturminnedag i Remmastrauman

Arrangør: Nærforum og Havørn 4H

Sted: Remmastrauman

Tid: Kl: 13:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til kulturminnedag i Remmastrauman!

Vi ønsker velkommen til det restaurerte kulturminnet Remmastrauman, som vi håper at fortsatt blir et viktig kulturminne i framtiden. Vi befinner oss i et tyttebærlandskap og vårt tema i år vil dreie seg om tyttebær og den store utfarten av tyttebærplukkere som var i området Nord-Salten.

Program for dagen:

  • Åpning av dagen v/ordfører Steinar Aspli
  • Kåseri om tyttebæra og dens betydning
  • Havørn 4H iscenesetter tyttebærtur
  • Musikalsk innslag
  • Aktiviteter
  • Salg av fiskeburger, pølse, kaffe, kaker og trollkrem

Hvordan komme seg til Remmastrauman:

Det er en flott opparbeidet kultursti fra parkeringsplass ved Bjørkneset på 1,3 kilometer i lett kupert terreng. Til arrangementet blir det muligheten for båtskyss fra Rørvik via Nordsjøen på Kolvereid.

Årets arrangement er støttet av Nærøysund kommunes Bli-kjent fond, som en del av Nærøysundfestivalen.