Kulturminnedag Lund Bygdemuseum

Arrangør: Lund Bygdemuseum og Kulturbank

Sted: Medby Trevare

Tid: 1. september 16:00-18:00

Universelt utformet: Nei

Vi møtes i Medby Trevarefabrikk. Der får vi høre hvordan fabrikken som en gang var en treskifabrikk endte opp med å produsere de tradisjonelle Moistolene – dreide pinnestoler.

Etterpå vandrer vi ut til museet der det er enkel bevertning.

Hovedarrangør

Lund Bygdemuseum og Kulturbank

Medarrangører

Museets venner

Kontakt

Per Christoffer Salvesen

Lund Bygdemuseum og Kulturbank

92419920

Lund Bygdemuseum, Moiveien 9, 4460 Moi