Kulturminnedag Lund Bygdemuseum

Arrangør: Lund Bygdemuseum og Kulturbank

Sted: Medby Trevare

Tid: 1. september 16:00-18:00

Universelt utformet: Nei

Vi møtes i Medby Trevarefabrikk. Der får vi høre hvordan fabrikken som en gang var en treskifabrikk endte opp med å produsere de tradisjonelle Moistolene – dreide pinnestoler.

Etterpå vandrer vi ut til museet der det er enkel bevertning.

Hovedarrangør

Lund Bygdemuseum og Kulturbank

Medarrangører

Museets venner