Kulturminnedag på Gjøding gård

Arrangør: Hurdal Historielag, Hurdal Gjestegård, Hurdal Frivilligsentral, Hurdal kommune ved kulturkonsulenten

Sted: Gjøding gård

Tid: 11. sep Kl 11.00 -16.00

Universelt utformet: Nei

Hovedarrangør

Hurdal historielag, Hurdal gjestegård, Hurdal frivilligsentral, Hurdal kommune ved kulturkonsulent

Medarrangører

Hurdal turlag, Hurdal birøkterlag, Hurdal økologiske landsby