Bornas Kulturminnedag på «Kunsten»- Kulturarvfestivalen i indre Vestland

May Britt Øydvin

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: "Kunsten" gamle Norsk Kunsthandversskule, 1920

Tid: Onsdag 11. september kl 17-19

Universelt utformet: Nei

Bornas kulturminnedag på «Kunsten» gamle Norsk Kunsthandverksskule på Gjernes
Aktivitetar for born frå 9-12 år

Ulike aktivitetar
Har du lyst til sjå korleis ein smed arbeider? kanskje du har lyst til å prøve?
Lage eit lite fat i keramikk, prøve deg på trearbeid eller kanskje lage eit lite bilete av trykk former?
Påmelding innan 8. september til vosskunstogkultur@gmail.com

Gratis tilskiping for born

Velkomen på «Kunsten»
S

Hovedarrangør

Voss Kunst og Kultur

Medarrangører

Kulturarvfestivalen i indre Vestland

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Voss Kunst og Kultur

Telefon: 99441589

E-post adresse: vosskunstogkultur@gmail.com