Kulturminnedag på Moi

Lund Bygdemuseum og kulturbank

Arrangør: Museets Venner

Sted: Lund Bygdemuseum og Kulturbank, Fjellhaug

Tid: 6. september 2020

Universelt utformet: Nei

Utstilling med strikkeprodukter. Kofter, gensere, sokker m.m.

Hovedarrangør

Lund Bygdemuseum og Kulturbank