Kulturminnedag på Norsk skogmuseum

Arrangør: Anno Norsk skogmuseum

Sted: Norsk skogmuseum

Tid: 3. september. Aktivitetene foregår 11.00 - 15.00.

Universelt utformet: Nei

Hovedarrangør

Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet har utsikt mot Glomma, og ligger i Elverum. Museet har et tilbud for hele familien, og vi er et av de største museene i Norge med over 100 000 besøkende årlig. Hvert år arrangeres De nordiske jakt- og fiskedager i august. Dette er en viktig møteplass for skog- og friluftsinteresserte.