Kulturminnedag på Øiermoen – Silppufestivalen

Arrangør: Finnskogen Natur & kulturpark, Minmäki, Øieren grendeforening, Nedre Øieren Gård

Sted: Øiermoen på Brandval Finnskog (ved E16)

Tid: 9.september 2023

Universelt utformet: Nei

Hovedarrangør

Kulturminnenedagene i regi av Finnskogen Natur & kulturpark arrangeres i samarbeid med flere aktører på Øiermoen på  Brandval Finnskog i Kongsvinger kommune.

I år blir Kulturminnedagene til en festival med fokus på mat, musikk og mystikk – Silppufestivalen.

Her blir det lokalmatmarked og mataktiviteter, med servering av skogfinske tradisjonsretter som silppu, motti og flesk og desserten hillo. Vi helgriller kje, og lokale matprodusenter deltar med lokalprodusert mat.

Det blir også kunst og kultur, med bokbad, konserter, allsang og kunstutstilling.

Vi har et allsidig program under Kulturminnedagene 2023, og ser fram til å løfte fram både skogfinsk kulturarv og Finnskogens liv i dag den 9.september.