Kulturminnedag på Tyskeberget Finnegård

Arrangør: Finnskogen Natur& kulturpark, Åsnes Finnskog historielag, Foreningen Norden

Sted: Tyskeberget Finnegård

Tid: 11.september 11.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

Søndag 11.september inviterer Åsnes Finnskog historielag, Finnskogen Natur & kulturpark og Foreningen Norden til kulturminnedag på Tyskeberget Finnegård på Åsnes Finnskog.

Årets tema er «drivkraft», og det kan vi virkelig by på!

Det blir kultursti, aktiviteter og leker for både barn og voksne, vi skal ta opp poteter, vi får besøk av dyr som hest, sauer og høner, det blir aktiviteter i smia og demonstrasjon av nålebinding.

Musikk v/ Badstulaget.

Finnskogen Natur & kulturpark deler ut årets kulturstipend for ungdom, ett stipend på kr 20 000 og to på kr 5 000. I år har vi hatt en tegne- og malekonkurranse med inspirasjon fra Finnskogen, og en fagjury vurderer alle innkomne bidrag.

Foredrag med Willy Landemark, Foreningen Norden Kongsvinger og omegn.

Salg av skogfinsk tradisjonsmat som silppu og hillo, samt kaker og kaffe.

Ta med barn og barnebarn til en trivelig dag på Finnskogen!

Gratis inngang.

Hovedarrangør