Kulturminnedag ved Lovise Hytte

Arrangør: Lovise Hyttes Partisipantskap

Sted: Lovise Hytte, Plassen

Tid: 14.sept. 11:00 - 15:00

Universelt utformet: Nei

Fremtidens kulturarv

Omvisning på smeltehytteområdet med kraftstasjoner. Innblikk i skjøtsel av kulturminnet; skal vi bekjempe krattvekst eller la naturen ta området tilbake?Foredrag; om kommunens kulturminneplan og bruk av kraft under smeltehyttas levetid og i dag. Kultursti. Barneridning. Kaffe på svartkjele og grilling hvis været tillater det.

 

Hovedarrangør

Lovise Hyttes Partisipantskap