Kulturminnedagen 2019 Sørfold

Arrangør: Sørfold lokalhistorielag

Sted: Rørstad

Tid: 14. september 10.00-18.00

Universelt utformet: Nei

Transporten fra sentrale steder i Sørfold til Rørstad må foregå med båt. Vi har leid inn to av båtene til Salten Veteranbåtlag. På Rørstad finner vi den førsten kirken som ble bygd i Sørfold i 1761. det vil bli guiding i kirken med fortelling om kirkens historie, (det blir arrangert to gudstjenester i Rørstad kirke per år). På turen ut med båt vil det bli mulighet for fisking og tilberedning av fangsten om bord.

Hovedarrangør

Sørfold lokalhistorielag