Kulturminnedagen 2022

Arrangør: Oppdalsmuseet, Oppdal Kulturhus KF, Oppdal Historielag, Oppdal Frivilligsentral

Sted: Oppdalsmuseet, Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Tid: 4. sept. 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagene i Oppdal.

Oppdalsmuseet inviterer til kulturminnedag 4. september 2022 kl. 11 – 16.

Årets tema er Drivkraft, og vi ønsker å finne ut hva det innebærer. Innen teknologi betyr det å overføre energi for å påtrykke en mekanisk bevegelse, som for eksempel for å få en motor til å gå. Mens det menneskelige kan bety en person om er en drivende kraft, altså en som får ting til å skje. Dette vil vi gjerne finne ut mer om og ettersom det i år også er Frivillighetens år, vil vi sette fokus på «frivillighet som en drivkraft eller en drivkraft til frivillighet».

Det vil bli aktiviteter sammen med frivillige lag og foreninger, utstillinger samt foredrag om temaet.

 

 

Hovedarrangør

Oppdalsmuseet

Medarrangører

Oppdal Historielag

Oppdal Bygdekvinnelag

Oppdal Frivilligsentral

Oppdal kulturhus KF